A Debreceni Járási Ügyészség csoportosan elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy felnőtt korú és egy fiatalkorú vádlott ellen, akik szenteste rontottak rá a sértettre.

2019. december 24-én késő este a felnőtt korú vádlott rávette fiatalkorú és 12 éves gyermekét arra, hogy egy idős sértettől készpénzt, értéktárgyakat szerezzenek.

A megállapodást követően hárman bemásztak a sértett házának udvarára és a nyitott melléképületből több szerszámot szedtek össze egy vödörbe, majd akadálytalanul bementek a lakóházba. Az apa odament a szobában alvó sértetthez, aki a zajra felébredt, ezért a vádlott leszorította. Ez idő alatt a fiatalkorú vádlott és gyermekkorú testvére a szobát átkutatva magukhoz vettek 36.000 Ft készpénzt, egy beltéri egységet, egy telefont és vágott dohányt, majd ezután eltávoztak a házból. A cselekmény során a sértett sérülést nem szenvedett.

A rablást követően a csoport 2020 januárjában még kétszer behatolt a sértett lakóházába, értékesíthető használati tárgyakat akartak ellopni, azonban a sértett észrevette és kizavarta őket az ingatlanából.

A vádlottak és gyermekkorú társuk a sértettnek 45.200 Ft kárt okoztak, amelynek egy része megtérült, mert a sértett visszakapta.

A Hajdúhadházi Rendőrkapitányságon lefolytatott eljárás keretében a sértett magánindítványt terjesztett elő, kérte a vádlottak büntetőjogi felelősségre vonását magánlaksértés bűntette miatt.

Az idősebb vádlott azzal, hogy rávette két kiskorú gyermekét arra, hogy vele együtt bűncselekményeket kövessenek el, szülői felügyeleti jogából eredő kötelezettségeit súlyosan megszegte.

A Debreceni Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottak ellen csoportosan elkövetett rablás bűntette, lopás vétségének kísérlete és magánlaksértés bűntette, a felnőttkorú vádlott ellen továbbá kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A járási ügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság a felnőttkorú vádlottat fegyházbüntetésre ítélje és mellékbüntetésül tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától. A fiatalkorú vádlott vonatkozásában javítóintézeti nevelésének elrendelését indítványozta, továbbá indítványt tett arra, hogy a vádlottakkal szemben rendeljen el vagyonelkobzást. A járási ügyészség a vádiratban a büntetés konkrét mértékére vonatkozóan is indítványt tett arra az esetre, ha a vádlottak a járásbíróság előkészítő ülésén a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését beismerik és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról.

A 12 éves gyermekkorú elkövető nem büntethető, mert nem rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással, ezért vele szemben a Büntető Törvénykönyv kötelező rendelkezése alapján a büntetőeljárást a nyomozó hatóság megszüntette.

Hozzászólások lezárva.