A Tatabányai Járási Ügyészség büntetőeljárást eredményező hamis vád bűntette miatt nyújtott be vádiratot azzal a férfival szemben, aki feljelentésében valótlanul azt közölte a nyomozó hatósággal, hogy volt felesége megrongálta a vagyontárgyait, és ellopta a tulajdonát képező fiókokat.

A vádlott és felesége házasságát a bíróság 2016. november 2-án jogerős ítéletével felbontotta, azonban a házastársi közös vagyon megosztásáról nem rendelkezett, annak tárgyában a polgári peres eljárás a vádlott feljelentésének megtételekor folyamatban volt.

A vádlott, a vagyonmegosztás miatt folyamatban lévő eljárás tartama alatt, 2017. december 12-én a Tatabányai Rendőrkapitányságon – a hamis vádra történő törvényes figyelmeztetést követően – olyan valótlan tartalmú feljelentést tett, amelyben azt állította, hogy a volt felesége  a feljelentését megelőző hónapokban megrongálta a kizárólagosan a tulajdonát képező vagyontárgyait (laptopját, pólóit, kábelt), illetve eltulajdonította a kizárólagosan a tulajdonát képező 2 darab fiókot.

A vádlott valótlan tartalmú feljelentése alapján a nyomozó hatóság kisebb kárt okozó rongálás vétségének gyanúja miatt nyomozást rendelt el, amelynek során 2017. december 23-án gyanúsítottként hallgatta ki a feljelentett személyt.

A nyomozó hatóság a 2018. április 2-án a hamis feljelentés alapján indult nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntette.

Az ügyészség a férfi ellen hamis vád miatt benyújtott vádiratában indítványt tett arra, hogy amennyiben az előkészítő ülésen a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismeri, és a tárgyaláshoz fűződő jogáról lemond, úgy őt a Tatabányai Járásbíróság 250 napi tételű pénzbüntetésre ítélje azzal, hogy az egy napi tétel összegét 2.000,- Ft-ban határozza meg.

Hozzászólások lezárva.