2019. április 10-én került megrendezésre a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség 2018. évi tevékenységét értékelő szakmai értekezlet. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. Polt Péter legfőbb ügyész.

Dr. Medveczky Gábor megbízott fellebbviteli főügyész köszöntője után rámutatott arra, hogy az ország legnagyobb létszámú és ügyforgalmú fellebbviteli főügyészségén a 2018. év a változás és a változtatás éve volt. Az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez, valamint a megújult, korszerű eljárásjogi törvények hatályba lépéséhez kapcsolódó új szemléletű munkavégzés mellett jelentős személyi és tárgyi átalakulásra is sor került, amely során új szervezeti kultúra honosodott meg. Számot adott a munkaszervezés területén bevezetett intézkedésekről, azoknak a fellebbviteli ügyészi munka hatékonyságára, időszerűségére és törvényességére gyakorolt hatásáról. Megállapította, hogy a magas színvonalú munkavégzés személyi és tárgyi feltételei a 2018. év során is biztosítottak voltak a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségen.

Ezt követően a büntetőjogi szakágat irányító Dr. Dávid Lajos megbízott fellebbviteli főügyész-helyettes elemezte a másod- és harmadfokú büntetőeljárásban végzett ügyészi tevékenység eredményességét, valamint az új Be.-nek a fellebbviteli ügyészi munkára kifejtett hatását. Kiemelte, hogy az európai bűnügyi együttműködés, valamint a katonai büntetőeljárás területén speciális helyet foglal el feladataival a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség, valamint azt, hogy a legfrekventáltabb ügyforgalmú fellebbviteli főügyészségként joggyakorlat alakító hatása van a szervezetnek. Rámutatott továbbá arra, hogy az itt folyó, az alsó- illetve felsőbírói ítélkezési gyakorlatot elemző munka nagy nyomatékkal esik latba a rendkívüli perorvoslatok igénybevételénél.

Dr. Aleku Mónika fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyész értékelte a közjogi szakterület tavalyi tevékenységét, melynek keretében rámutatott az új polgári perrendtartási törvény hatálybalépését követő tapasztalatokra, kiemelte a központi régió statisztikai és tárgyi sajátosságait, valamint az eredményes jogerős közérdekű perekről történő sajtóközlemény kiadási gyakorlatot, amely az ügyészség munkájának kedvező megítélése mellett a fogyasztók széleskörű tájékoztatását és igényérvényesítésének hatékony előmozdítását is szolgálja. Megerősítette, hogy a szakszerű és proaktív közjogi ügyészi tevékenység személyi és tárgyi feltételei biztosítottak a jövőre nézve is.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész felszólalásában hangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás szervezeti rendszerében speciális helyet elfoglaló Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségen olyan kedvező körülmények alakultak ki, amelyek jó alapot biztosítanak a hatékony, időszerű és szakszerű bíróság előtti ügyészi tevékenység hivatásszerű gyakorlásához. Utalt a fellebbviteli főügyészség jogalkalmazás egységességéért betöltött szerepéről. Kiemelte az ügyészségi kommunikáció fontosságát, az ügyészség eredményeinek és munkájának a társadalom felé történő hatékony bemutatását. A legfőbb ügyész nyomatékkal mutatott rá arra, hogy az új büntetőeljárási törvény rendelkezései az egyszerűsítést, valamint a gyorsítást szolgálják, de emellett elengedhetetlen az anyagi igazság keresése és feltárása az állam büntetőigénye érvényesítésekor. Említést tett a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség katonai szakterületének strukturális megerősítéséről, amely e téren országos illetékességgel rendelkezik, valamint a fellebbviteli főügyészségeknek az ügyészi apparátusban betöltött, magas szakmaiságot és hivatástudatot megkövetelő feladatairól. Végezetül elismerését fejezte ki a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség minden munkatársának a 2018. évi tevékenységéért.

Hozzászólások lezárva.