A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség és a Győri Fellebbviteli Főügyészség 2019. április 16. napján értékelte 2018-as évi tevékenységét. Az értekezleten részt vett Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes is.

Dr. Takács Péter főügyész a beszámolójában kiemelte, hogy Győr-Moson-Sopron megyében a kiváló tárgyi, szakmai és funkcionális háttérrel rendelkező ügyészi szervezet alkalmazkodva a mindkét szakágat érintő, kiemelt jogszabályi változásokhoz, eredményes évet zárt 2018-ban. Az új büntetőeljárási törvény újításai ugyanis tovább javították az időszerűségi mutatókat, míg közérdekvédelmi területen a súlyponteltolódás nyertesei a magánjogi tárgyú ügyészi intézkedések lettek.

Dr. Takács Róbert főügyészhelyettes a büntetőjogi szakági tevékenységet értékelve rámutatott arra, hogy az új büntetőeljárási törvény az eddiginél is hangsúlyosabb szerepet adott az ügyészeknek, melynek nyomán az ügyészek döntési lehetőségeivel együtt a kötelezettségeik is gyarapodtak.

A közérdekvédelmi tevékenység kapcsán Dr. Bodor Krisztina főügyészhelyettes beszámolójából kiderült, hogy az előző évben megyénkben jelentős számban növekedtek a perelhárító ügyészi kezdeményezések. Emellett jelentősen nőttek a büntetés-végrehajtási körülmények miatt indult eljárásokban a megítélet kártalanítások kapcsán bejelentett jogorvoslati kérelmek is.

Dr. Mészáros Tamás fellebbviteli főügyész méltatta az ügyészség munkavégzéséhez rendelkezésre álló kiváló tárgyi és személyi feltételeket, melyek lehetővé tették a szakmai és időszerűségi szempontból is kifogástalan eredmények elérését.

Dr. Horváth Péter fellebbviteli főügyészhelyettes változatlanul töretlennek nevezte a 2018-as év ügyészi aktivitását. Kiemelte továbbá, hogy a hatályon kívül helyezésre irányuló ügyészi indítványok száma elenyészővé vált, mely szemlélet egybecseng az új büntetőeljárási törvény gyorsító intézkedéseit szorgalmazó szakmai prioritással.

Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes a beszámolókat követően kifejtette, hogy Győr-Moson-Sopron megye ügyészi teljesítménye a 2018-as évben megfelelt a Legfőbb Ügyészség által támasztott hármas kritériumnak, az időszerűség, a jogszerűség és a törvényesség feltételének. Ennek kapcsán köszönetet mondott a megyében működő ügyészi szervezet valamennyi munkatársának a magas színvonalú munkáért.

Hozzászólások lezárva.