Az idei év országosan első összügyészi értekezletét a Somogy Megyei Főügyészségen tartották 2019. március 19-én dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével.

Dr. Horváth Szilárd főügyész összefoglalójában elmondta, hogy a 2018 év az ügyészség számára az elektronikus kapcsolattartás bevezetése, míg a büntetőjogi szakág számára a 2018. július 1. napján hatályba lépett új Büntetőeljárási törvény alkalmazására való felkészülés miatt jelentett kihívást, azonban a Somogy megyei ügyészek sikeresen sajátították el a megváltozott jogi környezet által megkívánt új szemléletet. Hangsúlyozta, hogy a 2019-es évben az új Büntetőeljárási törvény adta lehetőségek alkalmazásával – így különösen a terheltek bíróság elé állításával, kiterjedt bizonyítást igénylő ügyekben egyezségkötéssel – meg kell őrizni azt, hogy országosan Somogyban fejeződnek be leggyorsabban a büntetőeljárások.

A büntetőjogi szakterület éves tevékenységét dr. Horváth Szilárd főügyész és dr. Jávorszki Tamás büntetőjogi főügyész helyettes ismertette, kiemelve azt, hogy az elmúlt évben Somogy megyében örvendetes módon tovább csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, azonban a kábítószer kereskedelemmel összefüggő bűnügyek száma tartósan magas szinten van.

A megye ügyészségei aktívan alkalmazták az új Büntetőeljárási törvény által biztosított eljárást gyorsító eszközöket, ezáltal a vádemelések 4/5-ében az elkövetőt bíróság elé állították, illetve tárgyalás mellőzésére vagy büntetővégzés meghozatalára tettek indítványt. Ennek is köszönhető, hogy a vádlottak 2/3-a esetében egy éven belül jogerős bírósági ítélet született, mely mellett szintén örömteli, hogy a bírósági szakban hatályon kívül helyezett ítéletek száma jelentősen csökkent.

A 2018. évben Somogy megye ügyészségeire 35 esetben érkezett a védelem részéről egyezség megkötésére irányuló kezdeményezés, azonban a csekély tárgyi súlyú – elsősorban közlekedési bűnügyekben – ezeket az ügyészség nem támogatta. A főügyész azonban hangsúlyozta, hogy 2019 első negyedévében ügyészi kezdeményezésre már 3 sikeres megállapodás született olyan nagy tárgyi súlyú bűnügyekben, melyekben a vádlotti együttműködés valóban hozzájárult az eljárás hatékonyabb elintézéséhez.

Dr. Horváthné dr. Márkus Ildikó közjogi főügyész helyettes a közjogi szakág munkáját ismertetve elmondta, hogy a főügyészség a megváltozott ügyészi szerephez igazodva proaktívan lépett fel a magánjogi tevékenysége során, így jelentősen megnőtt a saját kezdeményezésű ügyészi intézkedések száma. Kiemelte továbbá, hogy a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeleti tevékenység egyre hangsúlyosabb a főügyészség tevékenységében, melyet jól példáz, hogy a 2018-as évben közel 400 fogvatartottat hallgattak meg az ügyészek.

Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes hangsúlyozta, hogy az ügyészség életében 2018 a változás éve volt, azonban a jogalkotási reform a végéhez közeledik. A megye ügyészi szerveinek munkáját értékelve elmondta, hogy az elmúlt évben is magas szakmai színvonalú munkát végeztek, amit jól jelez a kiváló váderedményességi mutató, illetve az, hogy a büntetőeljárások rendkívül gyorsan fejeződnek be Somogyban.

Dr. Horváth Szilárd főügyész beszámolóját azzal zárta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületben utoljára tartották meg az évértékelő értekezletet, mivel a 2019-es eseményre már az új ügyészségi székházban fog sor kerülni.

 

Hozzászólások lezárva.