A Nógrád Megyei Főügyészség 2019. április 9-én értékelte a 2018. évi tevékenységét. Az értekezletet megtisztelte jelenlétével dr. Polt Péter legfőbb ügyész is.

Dr. Bóna Gyula főügyész a köszöntője után értékelte az ügyészség személyügyi helyzetét, kiemelve, hogy szervezeti egységeink az új büntetőeljárási törvény hatályba lépése kapcsán az ügyészségre háruló magasabb munkateher ellenére továbbra is törvényesen és időszerűen végzik feladataikat.

A büntetőjogi szakági tevékenységet Sziliné dr. Séber Anita büntetőjogi főügyészhelyettes, míg a közjogi szakág elmúlt évben végzett munkáját dr. Nagy Zsuzsanna közjogi főügyészhelyettes értékelte.

Sziliné dr. Séber Anita beszámolójában ismertette az elektronikus kapcsolattartás bevezetésével az ügyészségre háruló többletfeladatokat. Kitért az új büntetőeljárási törvény által bevezetett jogintézményeknek a megyénkben történő alkalmazásával összefüggésben szerezett tapasztalatokra, kiemelve, hogy a hangsúlyos jogintézménnyé vált előkészítő ülés beváltotta a megújulásához fűzött reményeket: számos esetben született jogerős döntés ezeken az üléseken, ennek segítségével elkerülhetővé váltak az akár több éves bírósági tárgyalások. A büntetőjogi főügyészhelyettes ismertette az elmúlt év közérdeklődésre számot tartó ügyeit is.

Dr. Nagy Zsuzsanna a közérdekvédelmi szakág törvényességi ellenőrzési tevékenységéről, valamint a magánjogi területet érintő feladatokról szólt részletesebben, emellett ismertette a büntetés-végrehajtással összefüggő ügyészi tevékenység során szerzett tapasztalatokat.

A beszámolókat követően dr. Polt Péter legfőbb ügyész a megye ügyészi szerveinek munkáját értékelve elmondta, hogy azt mindkét szakág esetén kiegyensúlyozott jogalkalmazói tevékenység jellemezte, Nógrád megye ügyészei megfeleltek az új eljárási törvények által támasztott fokozott kihívásoknak, feladataikat törvényesen és magas színvonalon látták el, amelyért köszönetét fejezte ki.

Hozzászólások lezárva.