A Békés Megyei Főügyészség 2019. április 2-án tartotta összügyészi értekezletét, amelynek keretében sor került a főügyészség 2018. évi tevékenységének az értékelésére. Az értekezleten jelen volt dr. Polt Péter legfőbb ügyész is.

Dr. Berg Márta megbízott főügyész az előző év kihívásai között említette az elektronikus kapcsolattartás bevezetését és az új büntetőeljárási törvény hatályba lépését. Beszámolójában a bűnözés alakulása mellett rámutatott arra, hogy az eljárás gyorsítását célzó jogintézmények szakszerű alkalmazása az egyik alapvető követelmény. A megbízott főügyész elmondta, hogy a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei a tavalyi évben is biztosítottak voltak.

A főügyészség 2018. évi büntetőjogi szakági tevékenységét értékelve dr. Havrán Ákos megbízott főügyészhelyettes hangsúlyozta, hogy a megalapozott ügyészi határozatok száma növekedett az előző évben, és tovább emelkedett a súlyosításra irányuló eredményes ügyészi fellebbezések száma is. Kiemelte a beszámoló adataiból, hogy a főügyészség váderedményessége 99,53 % volt, ami meghaladta az országos átlagot.

A közérdekvédelmi szakterület értékelése során Rajnainé dr. Hugyecz Ilona közjogi főügyészhelyettes kitért a szakágat is érintő elektronikus kapcsolattartással összefüggő feladatokra. Rámutatott továbbá azokra a területekre, ahol eredményesen tudnak fellépni a közjogi szakág ügyészei, külön említve a környezetvédelmi intézkedéseket.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a megye ügyészi szerveinek tevékenységét értékelve kifejtette, hogy a beszámoló adatai kiváló munkavégzést támasztanak alá, amiért köszönetét fejezte ki. Feladatként határozta meg a szakszerű és az időszerű munkavégzést, és az eljárás gyorsítását célzó jogintézmények széleskörű alkalmazását.

 

Hozzászólások lezárva.