Az ún. Quaestor ügyben az ügy károsultjai a tegnapi napon nyílt levélben fordultak Dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez. Figyelemmel arra, hogy a károsultak a büntetőjogi szakmára irányuló kérdéseket tettek fel, ezért is szükségesnek tartjuk, hogy a szokásos kereteken túl is megadjuk a választ részükre.

Ezen ügyben az MNB március 10-ei feljelentése nyomán másnap, március 11-én a KR NNI nyomozást rendelt el, míg az MNB felügyeleti biztost rendelt a céghez. A nyomozás kezdettől a Fővárosi Főügyészség fokozott felügyelete mellett zajlik.
A Legfőbb Ügyészség rendelkezése nyomán az ügyészség kiemelt ügyként kezeli az un. bróker ügyeket, amelynek során szorosan együttműködik mind a nyomozó hatósággal, mind az MNB-vel. A Legfőbb Ügyészség ezen intézkedése az átlagosnál is gyorsabb, még inkább körültekintő, nagyobb erőkkel történő eljárási lépéseket szolgálja.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a nyomozó hatóság már a nyomozás elrendelését követő napon házkutatást tartott az érintett cégnél, ahol nagy mennyiségű iratot és elektronikus adathordozót foglalt le. A KR NNI-nek – egyebek mellett – mintegy 150 cég számláját kellett átvizsgálnia a vagyon elleni bűncselekmény megalapozott gyanújának tisztázásához.

Az összehangolt rendőri és ügyészi munkának köszönhetően, az ilyen bonyolultságú gazdasági büntetőügyeknél messze gyorsabban, mind a Buda-Cash, mind a Quaestor esetében két héten belül sikerült a büntető jogszabályok által megkívánt törvényes bizonyítékok alapján a gyanúsításokat közölni és a szükséges kényszerintézkedéseket foganatosítani.
Ennek során annak biztosítása is megtörtént, hogy a potenciális gyanúsítottak a megfelelő időben rendelkezésre álljanak.

A vonatkozó jogszabályok sem a nyomozást folytató rendőrségnek, sem az ügyészségnek nem teszik lehetővé a megalapozott gyanú közlését megelőzően az üggyel kapcsolatba hozható személyek vagyonának zárolását. A megalapozott gyanú soron kívüli közlését követően ugyanakkor azonnal megkezdte a nyomozó hatóság – a Buda-Cash ügyhöz hasonlóan – a vagyon biztosításához kapcsolódó intézkedéseket. Mindez már egy nap alatt is jelentős eredményt hozott: 30 ingatlant, több mint 30 cég tulajdonrészét, illetve számos nagy értékű ingóságot foglalt le 24 óra alatt a rendőrség. Az ezzel kapcsolatos intézkedéseket továbbra is soron kívül foganatosítja a nyomozó hatóság.
Ezen túlmenően az MNB részéről a felügyeleti biztos céghez történő soron kívűli kirendelése is a további vagyonvesztés megakadályozását szolgálta.

Sem a rendőrség, sem az ügyészség nem késlekedett tehát az eljárásával.
A cégek tulajdonosi struktúrájának átalakítása érdekében tett lépéseket a megalapozott gyanút alátámasztó körülményként értékeltük.

Összefoglalva:
1./ Sem az ügyészségnek, sem a remdőrségnek nem volt törvényes lehetősége korábbi intézkedéseket tenni.
2./ Az ügyészség a nyomozás felügyeleti tevékenységét teljes mértékben a jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak megfelelően alkalmazta és időben teljesítette az ebből fakadó kötelezettségeit.

Az eljáró hatóságok továbbra is rendkívűli nagy erőket mozgósítva, egymással teljes összhangban működve, a nyomozati tervnek és a jogszabályoknak megfelelően, valamennyi bróker ügyben a maximális eredményre törekedve folytatják az eljárást.

Legfőbb Ügyészség
Kommunikációs és Sajtóosztály

Hozzászólások lezárva.