A Baranya Megyei Főügyészség és a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség 2019. április 24-én tartott közös hivatali értekezleten értékelte 2018. évi tevékenységét. Az értekezleten részt vett dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes.

Az értékezletet dr. Varga-Koritár György főügyész nyitotta meg, aki beszámolt a Baranya Megyei Főügyészség személyügyi helyzetéről, valamint a tárgyi-infrastrukturális feltételekről, és a fejlesztési tervekről. A főügyészi megnyitót követően dr. Petréteiné dr. Malomsoki Csilla büntetőjogi főügyészhelyettes és dr. Szita László közérdekvédelmi főügyészhelyettes számolt be a szakágak 2019. évi tevékenységéről.

Ezután Bernhardt Istvánné dr. fellebbviteli főügyész ismertette a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség működésének személyi és tárgyi feltételeit, majd összegezte a büntetőjogi szakág eredményeit, valamint a közjogi szakág szakmai tevékenységének mutatóit. Megállapította, hogy a szervezet tevékenysége megfelel a szakszerűség, időszerűség és törvényesség követelményeinek.

A szakági beszámolókat követően dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes felhívta a figyelmet az új büntetőeljárási törvény egyes jogalkalmazási problémáira, majd  megköszönte a főügyészségek dolgozóinak eredményes munkáját.

Hozzászólások lezárva.