Az elmúlt év kihívásairól és tapasztalatairól tartott tegnap évértékelőt a Csongrád Megyei Főügyészség Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével.

Az évértékelőt Dr. Kopasz Zsolt főügyész nyitotta meg, kiemelve, hogy a főügyészség működésének tárgyi feltételei, mindenekelőtt az ügyészségek elhelyezési körülményei megfelelőek. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyügyi helyzet, akár az ügyészi, akár a nem ügyészi állományt tekintve stabil. Összegzésül kiemelte, hogy a megye ügyészi szerveinek szakmai működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételei kiválóak, a főügyészség munkatársai törvényesen, szakszerűen, a vonatkozó eljárásjogi határidők betartásával magas szakmai színvonalon látták el feladatukat.

Dr. Törő Sándor büntető jogi főügyészhelyettes kiemelte, hogy a 2018. július 1. napjától hatályba lépő új büntetőeljárási törvény számos, eddig nem ismert feladatot rótt az ügyészekre. Kiemelte azt is, hogy jelentős terhet jelentenek a külföldi bűnelkövetőkkel kapcsolatos eljárások. Hangsúlyozta azt is, hogy több közérdeklődésre számot tartó ügyben az elmúlt évben lezárásra került a nyomozás. Így befejeződött a 6 milliárdos, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indult nyomozás, vádemelés történt az M5 autópálya csengelei pihenőjében elkövetett minősített emberölés miatt indult bűnügyben, illetőleg a terrorizmus finanszírozásának bűntette miatt indult nyomozásban is. Megemlítette továbbá, hogy az országban elsőként már 2018. július 2-án egyezséget kötött a főügyészség az új jogintézményt alkalmazva, illetve kitért az ügyészségi nyomozás átalakulására és arra is, hogy az országos átlagnak megfelelő a főügyészség váderedményessége.

Dr. Herbel Krisztina közjogi főügyészhelyettes értékelésében előadta, hogy ebben a szakágban is számos új jogszabály lépett hatályba tavaly, így többek között a polgári perrendtartásról szóló törvény. Az ügyérkezési mutatókban mintegy három éve jelentkező csökkenő tendencia lelassult, az egyes mutatókban növekedés volt tapasztalható. A szakág tevékenységében egyre hangsúlyossabbá vált az ügyészség törvényességi felügyeleti tevékenysége a hatósági eljárások vonatkozásában. Kiemelte azt is, hogy egyre meghatározóbb a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletével kapcsolatos ügyészi tevékenység, az elítéltek kártalanítási kérelmével kapcsolatos eljárások száma jelentősen növekedett.

Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes zárásaként hangsúlyozta, hogy a 2018-as év több vonatkozásban is a változás éve volt az ügyészi szervezet életében. Országosan tovább csökkentek a büntetőügyforgalmi mutatók és jelentősen változott mind a büntető, mind a közjog területén a jogi környezet. Nagy kihívást okozott az elektronikus ügyintézés 2018. január 1-én történt bevezetése, amelyen folyamatos fejlesztésekkel próbálnak változtatni. A jövőre nézve elvárás és feladat az új büntetőeljárási törvény szakszerű és eredményes alkalmazása, amellyel kapcsolatban megemlítette azt is, hogy a főügyészségben megkötött egyezségek száma az országos átlag fölötti. Végezetül a közjogi legfőbb ügyész helyettes megköszönte a főügyészség valamennyi munkatársának a tavalyi évben végzett munkáját.

Hozzászólások lezárva.